Foto’s

Wanneer je foto’s beschikbaar wilt stellen (zie onder voor de van toepassing zijnde privacyregels) kun je die gescand in een hoge resolutie mailen naar Hans Smolders .

Als je zelf geen scans kunt maken, kan de Werkgroep Foto-expositie dat voor je doen. Geef dan de foto’s af bij de balie van Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32C, waarna ze ingescand kunnen worden. Graag in een envelop met eigen naam + adres erop.

PRIVACYREGELS
Hierbij geef ik toestemming om mijn foto(‘s) die ik hierbij opstuur of die ik zelf op Facebook plaats, digitaal mogen worden vertoond op zaterdag 5 september 2020. Foto’s die al op social media staan mogen door gebruik van de daarvoor bestemde (deel)knoppen verder gedeeld worden op social media. Dat is de consequentie van het plaatsen op social media. Ook wordt er tijdens de reünie gefotografeerd; de gemaakte foto’s worden in het natraject gebruikt voor verslaglegging van het evenement  en worden eventueel gepubliceerd. 
Als je niet wilt dat er foto’s van je worden genomen dan meld je dit persoonlijk aan de fotograaf.
Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf.

BELANGRIJK !

Deelname aan de reünie is pas definitief na ontvangst van de bijdrage van € 10,00 p.p.. Ook voor begeleiders van mindervaliden dient € 10,00 p.p. betaald te worden.
Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening
NL 69 ABNA 0813 697 689 t.n.v. Stichting Erfgoed Fatima onder vermelding van:
Reünie - voornaam - achternaam (+ meisjesnaam) - geboortejaar.
Bij betaling aangeven of je voorkeur hebt voor vlees, vis of vegetarisch. Hiervoor krijg je dan een speciale eetbon. Als je niets vermeldt krijg je een algemene eetbon.

LET OP: PER OVERSCHRIJVING ÉÉN BETALING VAN € 10,00.

JE BETALING DIENT UITERLIJK 1 MEI 2020 TE ZIJN ONTVANGEN.